1. Trang chủ
  2. Mở tài khoản

Mở tài khoản Mở tài khoản

Nội dung biên dịch trang này được cung cấp chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Trường hợp có sai khác, không trùng khớp, mâu thuẫn giữa bản dịch này và bản tiếng Nhật (đặc biệt cũng có khi cập nhật bản dịch bị trễ) thì sẽ ưu tiên áp dụng bản tiếng Nhật.

Lợi điểm của tài khoản Ngân hàng Lawson

Ngân hàng Lawson cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà bất cứ ai cũng có thể an tâm sử dụng một cách đơn giản vào bất kỳ lúc nào.

Ưu điểm 1 Có thể sử dụng tại ATM Ngân hàng Lawson trên toàn quốc!

Trên nguyên tắc khách hàng có thể sử dụng ATM Ngân hàng Lawson trong suốt 24 giờ liên tục trong 365 ngày tại cửa hàng Lawson trên toàn quốc.
Bất cứ lúc nào cần khách hàng đều có thể an tâm thực hiện các giao dịch như rút tiền hay nạp tiền, v.v (trừ khoảng thời gian bảo trì hệ thống).

Ưu điểm 2 Có thể giao dịch trong suốt 24 giờ từ máy tính hay điện thoại thông minh!

Nếu sử dụng Ngân hàng Lawson trực tuyến, khách hàng có thể giao dịch trong suốt 24 giờ liên tục trong 365 ngày từ máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng (trừ khoảng thời gian bảo trì hệ thống).
Khách hàng có thể chuyển khoản hay kiểm tra số dư mọi lúc mọi nơi.

Ưu điểm 3 Lệ phí của ATM Ngân hàng Lawson rất có lợi cho khách hàng!

Khoảng thời gian từ 7 giờ ~ 19 giờ trong suốt 365 ngày, được miễn phí lệ phí sử dụng ATM. Khách hàng có thể sử dụng vào cả thứ Bảy, Chủ Nhật hay ngày lễ mà không cần quan tâm đến lệ phí.

Lệ phí sử dụng ATM Ngân hàng Lawson

Thời gian và lệ phí sử dụng của Ngân hàng Lawson. Khách hàng không thể kiểm tra bằng hình ảnh xin hãy kiểm tra bằng ống nghe điện thoại hướng dẫn, v.v được trang bị trên ATM.
  • Chú ý Tùy theo điều kiện giao dịch, cũng có khi lệ phí được ưu đãi.
  • Chú ý Lệ phí không thay đổi giữa ngày thường và thứ Bảy, Chủ Nhật hay ngày lễ.

Ưu điểm 4 Có thể sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản tức thời!

Có thể nạp tiền vào ứng dụng thanh toán hay tiền điện tử, v.v từ tài khoản Ngân hàng Lawson.
Ngân hàng đang dự định tuần tự mở rộng các ứng dụng thanh toán và tiền điện tử, v.v thuộc đối tượng có thể nạp tiền.